Yol Hikayesi

Doğayı Sev | Oku - Yaz!
Image

40 KİTAP YAYINEVİ HAKKINDA

   2019 yılında yayın hayatına başlayan 40 Kitap Yayınevi, "İnsanın ürettiği her şey kültürdür" görüşünden hareketle, kültürlerarası ilişkilere olumlu katkılar sunarak diyalog temelli bir ilişkilenme sürecine katkıda bulunmayı ve tüm dünya vatandaşlarının akademik ve yaşam deneyimlerinden kaynaklanan kültür, sanat ve edebiyat çalışmalarının yayıncısı olmayı hedeflemektedir.

   Bizim düşüncemize göre, üretilen her şey kültür olduğu kadar, kayıt altına da alınmalıdır. Bu nedenle, yayımlanan her eser, içerdiği tüm değişkenlerle birlikte dünya için yaşanabilir bir gelecek yaratılmasına katkıda bulunan önemli araçlardan biridir.

 40 Kitap Yayınevi, genç girişimcilerin önce hayalini kurduğu, sonra gerçekleştirdiği bir projedir. Şiir, roman, deneme, inceleme, öykü, masal gibi kültür yayınlarına ek olarak çocuk ve gençlik yayınları ile akademik yayınları okuyucularla buluşturmayı amaçlayarak kalıcı bir araç olma çabası içindeyiz.

GENEL YAYIN POLİTİKAMIZ

KÜLTÜR-SANAT ve EDEBİYAT

   Dünyamız ve ülkemizdeki yaygın anlayışa karşı olarak kurulan 40 Kitap Yayınevi, kültür-sanat ve edebiyatın sadece belirli aristokrat zümreler tarafından değil, halkın da üretebileceğine inanır.

   Üretenler için üretiyoruz ve ürettiklerinizi potansiyel okurlarınızla buluşturuyoruz; ancak bunu yaparken niteliksiz edebi yığınların da karşısında duruyoruz. Yazma eylemi, üretilen bilgiyi talep eden ya da ihtiyacı olan herkese ulaştırma amacıyla yapılır. Dolayısıyla asgari bir nitelik taşımalıdır. Bu niteliğin oluşabilmesi için ise nitelikli okuma bilgisi gerekir. Burada bahsettiğimiz okuma bilgisi, sadece bir dilin alfabesini ve bu alfabenin seslenişlerini ve anlamlarını bilmek değil, sanat-estetik, dil ve anlatım, genel kültür ve politika gibi etkenlerle birlikte okuma-değerlendirme ve bellekteki mevcut bilgi birikimiyle sentezleyerek bir sonuca varma ya da varmaya çalışma eylemidir. Bu yöntemden yola çıkarak bir eseri yazmanın ve onu yayımlatmanın ne kadar emek gerektirdiğini görebiliriz.

    40 Kitap Yayınevi, genç kalemleri tüm olanaklarıyla destekler. Burada "genç" derken yaşın değil, kalemin gençliğinden bahsediyoruz. Türkiye edebiyatı uzun yıllardır hemen hemen her kategoride bir akım sorunu yaşamaktadır. Gelişen ve değişen dünyamıza ayak uydurabilecek ve yeni deneyimlere açık genç kalemler, yayınevimiz açısından öncelik taşımaktadır.

   40 Kitap Yayınevi, yenilikçi, profesyonel ve şeffaflık başlıklarıyla kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemiştir. Genel yayın politikasını da bu hedeflere göre belirler ve uygular.

AKADEMİ ve AKADEMİK ÜRETİM

   40 Kitap Yayınevi, bilime ve bilimse üretime inanır. Somut verilerle hazırlanmayan hiç bir çalışma başarıya ulaşamaz. Ülkemiz üniversite ve enstitüleri olağanüstü yetenekler yetiştirmekte ve eşsiz yenilikleri her geçen gün yaratmaktadır. 40 Kitap Yayınevi, akademik üretimin var gücüyle destekçisidir.

EKOLOJİ

   Son 19., 20. ve 21. yüzyıllarda sürekli artan dünya nüfusu, sınırların genişlemesine ve daha fazla yerleşim alanının yaratılmasına yol açarak, dolayısıyla çok fazla kaynak tüketilmesine sebep olmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve devletlerarası çatışmalar da bu gelişme sürecinin zararlı bir şekilde kullanılması, her geçen gün doğanın daha fazla tahrip edilmesine, sömürülmesine ve sonunda hızla yok olmasına yol açmaktadır. 40 Kitap Yayınevi olarak, dünyamıza, dünyamızın kaynaklarına ve güzelliklerine zarar veren, sömürerek rant elde etmeye çalışan tüm anlayışların karşısındayız.

   Basılı yayıncılık, kağıt tüketimine neden olmaktadır ve kağıt üretilebilmesi için her yıl binlerce hektarlık ormanlar yok edilmektedir. Ülkemizde yayıncı ve okuyucuların, yayın sektöründe dünya çapında gerçekleşen gelişmelere geç adapte olması nedeniyle, basılı yayın hala %96 oranında tercih edilmektedir. Ancak 2021-2023 yılları arasında e-kitap okuyucularının sayısı %4 artış göstermiştir. Ormanlarımızın yok olma tehlikesi her geçen gün artarken, yayın sektörünün geleceğinin teknolojinin gelişimiyle birlikte elektronik kitaplarda olduğunun farkındayız. Bu nedenle 40 Kitap Yayınevi olarak, e-kitap alanında da faaliyet gösteriyor ve eser yayımlıyoruz. Özellikle yeni neslin teknolojiyle olan güncel ve başarılı ilişkisi, bu süreci başarıyla yürüteceğimize dair inancımızı artırmaktadır.

   Yayın kurulumuzun 15 Nisan 2023 tarihli toplantısında aldığı karara göre, üniversite öğrencilerinin akademik içeriklerinden (ödev, tez, bireysel üretim vb.) hiçbir ücret alınmayacak ve e-kitap olarak tüm dünyada yayımlanacaktır. Gelecek 10 yıl içerisinde 40 Kitap Yayınevi olarak, e-kitap türünü ülkemiz okuyucu grupları arasında yaygınlaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu sayede doğamıza verilen zararların engellenmesine bir nebze olsun katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.

KADIN, LGBTİ+, İNANÇLAR ve İNSANCA YAŞAM HAKKI

  40 Kitap Yayınevi, kadının metalaştırılmasına, ötekileştirilmesine ve üzerinde tahakküm kurulmasına karşıdır. Ülkemiz, kadın cinayetleri konusunda ne yazık ki dünya rekoruna sahip ülkelerden birisidir. "Rekor" ifadesini kullanmamızın sebebi, duruma dikkat çekmektir. Ülkemizde her gün kadınlara işkence yapılıyor, tecavüz ediliyor ve öldürülüyorlar. 40 Kitap Yayınevi, herhangi bir yüceltmeye gerek duymadan kadınların, en az erkekler kadar dünyanın paydaşı olduğuna inanır. Bu hususta geri kalan tüm “zarar” veren, ötekileştiren, öldüren, yaşam hakkını gasp eden anlayışların karşısında kararlı bir şekilde duruyoruz.

  Cinsel yönelimler, 40 Kitap Yayınevi açısından reddedilmeye dönük tartışmalara kapalıdır. İnsanların cinsel yönelimleri vardır, tercihleri değil. 40 Kitap Yayınevi, kimseyi yönelimleri yüzünden yargılamaz, ötekileştirmez ve kimseye yönelimleri yüzünden zarar verecek faaliyetler içerisinde bulunmaz. Ülkemizde, insanımızın inançlarını kullanarak farklı cinsel yönelimlere sahip vatandaşlarımıza hasta insanlar olarak bakan kişi ve gruplar mevcuttur. 40 Kitap Yayınevi tüm düşmanca anlayışların karşısındadır ve kapıları tüm kültür-kimliklere sonuna kadar açıktır.

   40 Kitap Yayınevi, “ırk” tanımını reddeder ve bu konuda asla esnemez. Bizim için tüm insanlar eşit yaşam hakkına sahiptir. Gelen eser başvurularında dil niteliği değerlendirmesi yapılırken, eser içerisinde ırkçılık, nefret suçu, ötekileştirme, taciz, tecavüz, pedofili vb. eylem ve başlıkların savunulup savunulmadığına bakılır. Eğer bunlardan herhangi birisi eser içerisinde savunuluyorsa, eser doğrudan reddedilir.

  Türkiye, resmi olarak Müslüman bir ülkedir ancak ülkemiz içerisinde her kültürden insanları barındırmaktadır. 40 Kitap Yayınevi tüm kültür-kimliklere ve inançlara saygılıdır ve aynı mesafededir. İnanç, kişi ile Tanrı arasındadır ve dahil olunamaz, müdahale edilemez.

  Ne yazık ki bazı kişi ve gruplar insanımızın inançları üzerinden siyaset ve ticaret yapmaktadır. 40 Kitap Yayınevi inanç sömürüsüne karşıdır ve bu sömürüye destek verebilecek hiçbir faaliyetin içerisinde bulunmaz. Tüm inançlara saygı göstererek, insanların düşünce ve inanç özgürlüğüne değer veririz. Yayınevi olarak, yayımladığımız eserlerin de bu değerlere uygun olduğundan emin olmak için titiz bir süreçten geçiriyoruz.

  Bu bağlamda, 40 Kitap Yayınevi, kadın hakları, LGBTİ+ bireylerin hakları, farklı inançlara saygı ve insanca yaşam hakkı konularında hassasiyet göstermeye kararlıdır. Amacımız, yayımladığımız eserlerle, yayıncılık sektöründe bu değerlerin önemini vurgulamaktır. Bu şekilde, daha adil ve hoşgörülü bir toplumun inşasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

ESER YAYIM SÜRECİNE DAİR GENEL BAŞLIKLARIMIZ

40 Kitap Yayınevi,

 • Emeğe değer verir ve bu nedenle süre değil adet bazlı yazar-eser sözleşmeleri yaparak yayımladığı eserlerin genel yayın haklarını yazarlarında bırakır.
 • Genç yazarları gerek nitelikli okuma-yazma öğrenimi, basım-yayım-dağıtım, geleneksel ve dijital medyada tanıtımları için destekler.
 • İlk defa çalışacağı yazarlardan I. Baskıya özel olmak üzere ücret alır.
 • Telif ödemeleri konusunda katıdır; miktar fark etmeksizin telif ödemelerini gününde yapar.
 • Yayımlayacağı eserlerin eksiksiz ve hatasız olmasına dikkat eder; tüm olanakları ile bu koşulları sağlar.
 • Eser, akademik bir yayınsa tüm olanaklarıyla yayımını sağlar, kamu kurumları ile ortaklaşa tanıtım faaliyetleri yürütür.
 • “Kitabın” akademik bir yayın değilse, yani edebi bir eserse, her okuyucu için kendi dünyasına özgü özel anlamlar barındırdığına inanır; bu nedenle sadece özgün eserleri yayımlar.
 • Türkiye'de her tip metnin okuru olduğuna inanır ve yazar-eser tanıtım süreçlerini her yazarına özgü bir biçimde ayrı ayrı yürütür.
 • “Basılı Kitap” ve “Elektronik Kitap” hizmetlerinin ikisini de verir.
 • Yayım ve dağıtım sürecini şeffaf yürütür.
 • Yazar-yayıncı ilişkisinin en az soy akrabalık ilişkileri kadar hassas olduğuna inanır ve yazarlarıyla ilişkilerini bu hassasiyetle kurar.
 • Editör onayından geçmeyen eserleri yayımlamaz.
 • Değerleri konusunda taviz vermez.
 • Her hususta tartışmaya ve gelişmeye açıktır.

Bize Ulaşın

+90 (542) 188 62 79
+90 (554) 147 62 79
Sağlık Mah. Ataç - 1. Sk. No: 1/8
Çankaya / ANKARA
© 2024 40 Kitap Yayınları. Tüm Hakları Saklıdır.
OK